EUROPROJEKT MAREK BORKOWSKI

UL. WYBICKIEGO 9,
51-144 WROCŁAW,
NIP: 898-111-85-43,
REGON: 930847009

EURO-PROJEKT ALEKSANDER DUDEK

UL. STRZEGOMSKA 290/8,
54-432 WROCŁAW,
NIP: 694-135-40-93,
REGON: 932830303

PRACOWNIA PROJEKTOWA

UL. TRZEBNICKA 12/6,
50-246 WROCŁAW,
tel. 668 623 199,
mobile (Marek) 501 148 608,
mobile (Aleksander) 608 369 015

PRACOWNIA PROJEKTOWA: UL. TRZEBNICKA 12/6, 50-246 WROCŁAW tel. 668 623 199
mobile (Marek) 501 148 608, mobile (Aleksander) 608 369 015, e-mail:euro-projekt@euro-projekt.wroclaw.pl